رسوا کردن احمدی نژاد

رسوا کردن احمدی نژاد رسوا کردن احمدی نژاد در نامه دوستانه رحیمی + متن نامه
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۳۷

رسوا کردن احمدی نژاد در نامه دوستانه رحیمی + متن نامه

رسوا کردن احمدی نژاد در نامه دوستانه رحیمی + متن نامه آقای احمدی‌نژاد، براستی نمی‌دانید یا فراموش کرده‌اید که ماجرای این پرونده چیست؟ شاید فراموش کرده‌اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های‌گاه و بیگاه شما را می‌خورد.