نوشین طافی مجوز گرفت

نوشین طافی مجوز گرفت نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۴۸

نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت

نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت بعد از گذشت سالها، دیروز شاهد اتفاق بزرگی در عرصه هنر و موسیقی بودیم. رونمایی از آلبوم موسیقی با همخوانی یک بانوی هنرمند ایرانی که در محل شعبه