تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۴۸

نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت

نوشین طافی بانوی هنرمند ایرانی مجوز گرفت بعد از گذشت سالها، دیروز شاهد اتفاق بزرگی در عرصه هنر و موسیقی بودیم. رونمایی از آلبوم موسیقی با همخوانی یک بانوی هنرمند ایرانی که در محل شعبه