هنگامه اخوان خواننده موسیقی سنتی ایرانی

هنگامه اخوان خواننده موسیقی سنتی ایرانی زندگینامه هنگامه اخوان
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۸:۳۷

زندگینامه هنگامه اخوان

زندگینامه هنگامه اخوان هنرمند پرآوازه هنگامه اخوان خواننده موسیقی سنتی ایرانی در سال ۱۳۳۴ در شهر فومن زاده شد.