نحوه عکس گرفتن

نحوه عکس گرفتن فوت و فن های برای زیباترشدن در عکس
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۵۹

فوت و فن های برای زیباترشدن در عکس

وقتی برای عکس گرفتن خط چشم می‌کشید کار را از وسط پلک آغاز کنید و تا گوشه خارجی چشم ادامه دهید.