مزه دار کردن سویا

مزه دار کردن سویا نکته های خوشمزه کردن سویا
چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۰:۴۹

نکته های خوشمزه کردن سویا

ابتدا سویا را در مفدار لازم آب گرم خیس كنید و یكی دو بار آب آن را عوض كنید . وقتی سویا نرم شد ، آن را در صافى بریزید