آرایش لب جذاب

آرایش لب جذاب مدل آرایش لب دو رنگ یا ترکیبی + آموزش تصویری
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۰

مدل آرایش لب دو رنگ یا ترکیبی + آموزش تصویری

مدل آرایش لب دو رنگ یا ترکیبی + آموزش تصویری - اول از یک خط لب و رژلبی که در یک رده هستند استفاده کنید . خط لب باید 2 یا 3 درجه از رژلب پر رنگ تر باشید .