بورک سیب زمینی پنیری

بورک سیب زمینی پنیری روش تهیه بورک با برگ کلم
شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ۱۴:۱۳

روش تهیه بورک با برگ کلم

ابتدا برگ کلم سفید را به آرامی ورقه ورقه کرده. به اندازه ای که خودتان می خواهید بورک درست کنید کلم را برگ برگ کنید
بورک سیب زمینی پنیری طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۵

طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا

طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا بورک با خمير یوفکا تهیه میشود و در مواد ميانی آن ميتوانید از هر نوع مایه دلخواه استفاده کنید. معمولا براي صبحانه و میان وعده داخل اين خمير را با پنير و جعفري و زيتون و ... پر ميكنند.
بورک سیب زمینی پنیری طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۵۵

طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا

طرز تهیه بورک غذای ترکیه ای با یوفکا بورک با خمير یوفکا تهیه میشود و در مواد ميانی آن ميتوانید از هر نوع مایه دلخواه استفاده کنید. معمولا براي صبحانه و میان وعده داخل اين خمير را با پنير و جعفري و زيتون و ... پر ميكنند.