خواص و فواید بلوبری

خواص و فواید بلوبری فواید و خواص گیاه بلوبری
پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۱۵

فواید و خواص گیاه بلوبری

از ديگر مزاياي بلوبري كاهش كلسترول و ارتقا سطح گلوكز خون مي باشد.