دکلره مو

دکلره مو راههای مش کردن در خانه
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۴

راههای مش کردن در خانه

اولین مرحله دکلره کردن یا دکلراسیون است که به زبان ساده یعنی برداشتن رنگ مو؛ که مخلوطی است از پودر دکلره و اکسیدان ۱۲ درصد که باید با هم مخلوط شوند