شکستن ناخن ها

شکستن ناخن ها روشهای برای داشتن ناخن های زیبا و خوش فرم
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۱۶

روشهای برای داشتن ناخن های زیبا و خوش فرم

کلسیوم و روی را می توان به عنوان عناصر حیات بخش ناخن ها برشمرد، اضافه کردن تخم مرغ و شیر به وعده های روزانه می تواند از شکستن ناخن ها و پیدایش لکه های سفید بر روی آنها جلوگیری کند.