زانو درد

زانو درد راهکارهایی برای مقابله با قفل شدن زانو
چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۱:۵۰

راهکارهایی برای مقابله با قفل شدن زانو

قفل شدگی زانو علل گوناگونی دارد برای مثال ممکن است در موارد پیشرفته آرتروز، قطعه ای از استخوان ران جدا شده و در فضای مفصلی زانو سرگردان شود
زانو درد موثرترین درمان ها  برای زانو درد
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۰۲

موثرترین درمان ها برای زانو درد

پیاده روی، زانو زدن، بالا رفتن از پله ها و فعالیت هایی از این دست سبب تحت فشار قرار گرفتن زانوها می شود.