کم وزن کردن

کم وزن کردن موثرترین درمان ها  برای زانو درد
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۷:۰۲

موثرترین درمان ها برای زانو درد

پیاده روی، زانو زدن، بالا رفتن از پله ها و فعالیت هایی از این دست سبب تحت فشار قرار گرفتن زانوها می شود.