عکسی از اوباما در حال خرید شام برای خانواده اش

عکسی از اوباما در حال خرید شام برای خانواده اش عکسی از اوباما در حال خرید شام برای خانواده اش
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۴۶

عکسی از اوباما در حال خرید شام برای خانواده اش

عکسی از اوباما در حال خرید شام برای خانواده اش پرزیدنت اوباما در حال خرید شام برای همسر و فرزندانش از رستوران مکزیکی La Hacienda در نشویل تنسی