میقان استان مرکزی

میقان استان مرکزی آشنایی با تالاب میقان
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۵:۲۰

آشنایی با تالاب میقان

آشنایی با تالاب میقان تالاب کویری میقان یکی از ۱۰ تالاب مهم ایران است که در استان مرکزی و در ۱۵ کیلومتری شمال شرقی اراک و جنوب غربی داوودآباد