گوشت شتر

گوشت شتر فواید بی نظیر گوشت شتر
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۶

فواید بی نظیر گوشت شتر

گوشت شتر که بزرگان دین مان در روایات، خوردن آن را هرچند وقت یک بار توصیه کرده ‌اند، رنگ تیره ‌ای دارد. طبع این گوشت گرم و مزه آن شیرین است.