داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند + عکس (18+)

داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند + عکس (18+) داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند + عکس (18+)
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۲۶

داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند + عکس (18+)

داعش خلبان اردنی را زنده زنده سوزاند + عکس (18+) شبکه تلویزیونی الجزیره از سوزانده شدن خلبانی اردنی اسیر داعش خبر داد.