نخستین قطار بین شهری

نخستین قطار بین شهری قدیمی‌ ترین ماشین دودی ایران، مکان امنی برای معتادان !
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۲۴

قدیمی‌ ترین ماشین دودی ایران، مکان امنی برای معتادان !

قدیمی‌ ترین ماشین دودی ایران، مکان امنی برای معتادان ! ماشین دودی نخستین قطار بین شهری بود که به وسیله اولین خط آهن ایران‌، تهران را به شهر ری متصل کرد و در سال۱۲۶۱ هجری شمسی، امتیاز آن را مهندسی