آشنایی با قلعه اژدهاپیکر

آشنایی با قلعه اژدهاپیکر آشنایی با قلعه اژدهاپیکر
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۵۵

آشنایی با قلعه اژدهاپیکر

آشنایی با قلعه اژدهاپیکر قلعهٔ اژدهاپیکر در شهرستان لارستان بر روی تپه‌ای در جانب شمالی شهر می‌باشد. بین این تپه و تپه‌ای که «قلعهٔ نارین» بر روی آن ساخته شده