آرامگاه مادر نادرشاه

آرامگاه مادر نادرشاه آرامگاه مادر نادرشاه افشار
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۰۳

آرامگاه مادر نادرشاه افشار

آرامگاه مادر نادرشاه افشار آرامگاه مادر نادرشاه ساختمانی سنگی است مربوط به دوران اسلامی (تیموری و صفوی) که به برج ننه نادر معروف است و در ضلع شرقی
آرامگاه مادر نادرشاه آشنایی با قلعه اژدهاپیکر
چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۵۵

آشنایی با قلعه اژدهاپیکر

آشنایی با قلعه اژدهاپیکر قلعهٔ اژدهاپیکر در شهرستان لارستان بر روی تپه‌ای در جانب شمالی شهر می‌باشد. بین این تپه و تپه‌ای که «قلعهٔ نارین» بر روی آن ساخته شده