دوران عیلامی

دوران عیلامی آشنایی با موزه لوور پاریس و بخش ایران باستان
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ۰۶:۱۴

آشنایی با موزه لوور پاریس و بخش ایران باستان

موزه لوور پاریس موزه لوور پاریس در کشور فرانسه یکی از نام آور ترین و پر بازدیدترین موزه های جهان به شمار می آید. در موزه لوور بالغ بر 35 هزار اثر هنری و تار