گزارش تکان دهنده در مورد جنایات داعش علیه کودکان عراقی

گزارش تکان دهنده در مورد جنایات داعش علیه کودکان عراقی گزارش تکان دهنده در مورد جنایات داعش علیه کودکان عراقی
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۰:۵۵

گزارش تکان دهنده در مورد جنایات داعش علیه کودکان عراقی

گزارش تکان دهنده در مورد جنایات داعش علیه کودکان عراقی کمیته حقوق کودکان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در گزارشی تکان دهنده، ابعادی از جنایات سازمان یافته گروه تروریستی داعش علیه کودکان عراقی را فاش کرد.