سنگ فیروزه و خواص آن

سنگ فیروزه و خواص آن آشنایی با سنگ فیروزه و خواص آن
پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۳۱

آشنایی با سنگ فیروزه و خواص آن

یروزه یا ترکوئیز به معنای سنگ ترکی است. علت این نامگذاری آن است که فیروزه ایران از طریق ترکیه به اروپا