نشانه های میگرن

نشانه های میگرن نشانه های میگرن را بشناسید
جمعه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۰:۵۰

نشانه های میگرن را بشناسید

تحریک پذیری، هیجان و افسردگی. نوسانات خلقی شدید یکی از بزرگترین نشانه های میگرن است.
نشانه های میگرن نشانه های بیماری میگرن را بشناسید
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰

نشانه های بیماری میگرن را بشناسید

تغییر حالات خلقی نیز می تواند یکی از نشانه های میگرن باشد. بعضی بیماران ناگهان احساس افسردگی و ناراحتی شدید می کنند