درمان بیماری میگرن

درمان بیماری میگرن نشانه های بیماری میگرن را بشناسید
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰

نشانه های بیماری میگرن را بشناسید

تغییر حالات خلقی نیز می تواند یکی از نشانه های میگرن باشد. بعضی بیماران ناگهان احساس افسردگی و ناراحتی شدید می کنند