درد گردن

درد گردن توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶

توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد

هنگام راه رفتن یا نشستن سعی کنید بدن و سرتان را صاف نگه دارید به طوری که سر در امتداد ستون فقرات قرار گیرد.
درد گردن نشانه های بیماری میگرن را بشناسید
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۰

نشانه های بیماری میگرن را بشناسید

تغییر حالات خلقی نیز می تواند یکی از نشانه های میگرن باشد. بعضی بیماران ناگهان احساس افسردگی و ناراحتی شدید می کنند