راه رفتن

راه رفتن توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۶

توصیه هایی برای پیشگیری از گردن درد

هنگام راه رفتن یا نشستن سعی کنید بدن و سرتان را صاف نگه دارید به طوری که سر در امتداد ستون فقرات قرار گیرد.