منوچهر امینیان نوازنده

منوچهر امینیان نوازنده منوچهر امینیان غریبانه درگذشت...
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۵۴

منوچهر امینیان غریبانه درگذشت...

منوچهر امینیان غریبانه درگذشت... منوچهر امینیان که سال های آخر عمر را در مسافرخانه‌ها سر می‌ کرد، پس از تحمل شرایط دشوار و بیماری ریوی در حالی درگذشت که