آب سیب زمینی

آب سیب زمینی خواص باور نکردنی آب سیب زمینی !
دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۴ ۲۲:۴۶

خواص باور نکردنی آب سیب زمینی !

خواص باور نکردنی آب سیب زمینی ! اگر از زخم معده رنج می برید، روزانه با معده خالی ۵۰ میلی لیتر آب سیب زمینی. قبل از ناهار و شام بنوشید.