افزایش سن

افزایش سن همه ی عواملی که باعث واریس میشود
سه شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۹

همه ی عواملی که باعث واریس میشود

واریس، خطوط بنفش رنگ یا برجستگی های طنابی شکل است که در پی نارسایی وریدها یا همان سیاهرگ های سطحی اندام تحتانی ایجاد می شود