ترشی معده

ترشی معده بدانید از خواص بی نظیر نارنج
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۱۶:۰۸

بدانید از خواص بی نظیر نارنج

عرق بهار نارنج برای رفع غم و افسردگی مفید است.23. برای رفع ترشی معده غذای خود را همراه نارنج بخورید.