داعش 3 نفر عراقی را زنده در آتش سوزاند

داعش 3 نفر عراقی را زنده در آتش سوزاند داعش 3 نفر عراقی را زنده در آتش سوزاند
جمعه ۱۷ بهمن ۱۳۹۳ ۲۱:۵۱

داعش 3 نفر عراقی را زنده در آتش سوزاند

داعش 3 نفر عراقی را زنده در آتش سوزاند گروه تروریستی داعش، 3 شهروند عراقی را مانند خلبان اسیر اردنی، زنده در آتش سوزاند.