اشو زرتشت انسانیت را مرکز توجهات پیامبران الهی می‌ داند

اشو زرتشت انسانیت را مرکز توجهات پیامبران الهی می‌ داند اشو زرتشت انسانیت را مرکز توجهات پیامبران الهی می‌ داند
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۲

اشو زرتشت انسانیت را مرکز توجهات پیامبران الهی می‌ داند

اشو زرتشت انسانیت را مرکز توجهات پیامبران الهی می‌ داند موبد رشید خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان در سخنرانی خود در ششمین همایش ادیان توحیدی که در هتل عباسی اصفهان برگزار شد، گفت