رماتیسم

رماتیسم سبزی ضد رماتیسم
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۲۰

سبزی ضد رماتیسم

ترخون منبع بسیار خوبی از آهن،كلسیم و منگنز می‌ باشد.این سبزی همچنین دارای پتاسیم، منیزیم و ویتامین ‌های A و C می ‌باشد