تمبر هندی

تمبر هندی آموزش پخت ماهی شکم پر
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۲۷

آموزش پخت ماهی شکم پر

در یك ظرف مقداری آرد و زرد چوبه می ریزیم و ماهی را آرام در آن می غلطانیم ، یا آرد وزرد چوبه را روی سطح ماهی می پاشیم.