نیا و آخرت در سخنان گهربار امام علی علیه السلام

نیا و آخرت در سخنان گهربار امام علی علیه السلام احادیث زیبای امام علی (ع)
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰

احادیث زیبای امام علی (ع)

احادیث زیبا ی امام علی (ع) – هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.