سخن کوتاه و زیبا از حضرت علی(ع)

سخن کوتاه و زیبا از حضرت علی(ع) احادیث زیبای امام علی (ع)
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۹:۳۰

احادیث زیبای امام علی (ع)

احادیث زیبا ی امام علی (ع) – هیچ دشمنی برای انسان٬ ستمگرتر از نفس او نیست.