تیم ملی هاکی ایران به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی راه یافت

تیم ملی هاکی ایران به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی راه یافت تیم ملی هاکی ایران به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی راه یافت
شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ ۲۳:۴۸

تیم ملی هاکی ایران به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی راه یافت

تیم ملی هاکی ایران به جمع ۴ تیم برتر جام جهانی راه یافت تیم ملی هاکی ایران موفق شد با شکست روسیه به جمع چهار تیم برتر جام جهانی راه پیدا کند.