دیر خوابیدن

دیر خوابیدن عواملی که پیری زود رس می آورند
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۲۸

عواملی که پیری زود رس می آورند

دیر خوابیدن و کمبود خواب باعث می‌شود شما ظاهر پیرتری پیدا کنید. کمبود خواب باعث ایجاد پف چشم و افتادگی و خستگی پلک‌های چشم می‌شود.