فردوسی خردمند

فردوسی خردمند ماجرای فردوسی بزرگ و تهران
جمعه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۲:۵۱

ماجرای فردوسی بزرگ و تهران

ماجرای فردوسی بزرگ و تهران 56 سال است که فردوسی هر روز از وسط یکی از میدان‌های مرکزی شهر، تهران دودگرفته و پر از ترافیک را با اتفاق‌های ساده و پیچیده‌اش نگاه می‌کند.
فردوسی خردمند آرنولد و جومونگ مشهورتر از فردوسی !
شنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۷:۳۸

آرنولد و جومونگ مشهورتر از فردوسی !

آرنولد و جومونگ مشهورتر از فردوسی ! نشست خبری کنسرت «سیاوش» در حالی برگزار شد که هنرمندان گروه اجرایی این کنسرت نسبت به کم توجهی مردم و مسئولان به شاهنامه فردوسی انتقاد کردند.
فردوسی خردمند سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۲ ۱۶:۳۶

سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی

سخنان فردوسی بزرگ پدر اندیشه و خرد پارسی شامل پند و اندرزهای بسیار زیباست که در زیر برایتان آورده ایم بی خردی اسارت بدنبال دارد و خرد موجب آزادی و رهایی است