ژل تقویتی مو

ژل تقویتی مو دستور ساخت یک ژل تقویت کننده ی مو
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۰

دستور ساخت یک ژل تقویت کننده ی مو

ژل های خانگی بیشتر برای تقویت مو و مرحله دوم حالت دادن مو می باشد. بعد از خشک کردن موی سر می توانید آن را استفاده کنید.