ناخن جویدن در کودکان

ناخن جویدن در کودکان روشهای درمان ناخن جویدن در کودکان
یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۳ ۱۳:۳۰

روشهای درمان ناخن جویدن در کودکان

جویدن ناخن یک اختلال و واکنش روانی است که معمولا در کودکان، در سنین 5-4 سالگی آغاز میشود.