خورن کرفس

خورن کرفس کاهش وزن با خوردن کرفس
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۴۶

کاهش وزن با خوردن کرفس

برگ های کرفس در مقایسه با ساقه اش ریزمغذی های بیشتری دارد و هرچه رنگ آن تیره تر باشد