کنترل عرق کردن زیر بغل

کنترل عرق کردن زیر بغل راه حل های کاربردی  برای  کنترل کردن عرق زیر بغل
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۷

راه حل های کاربردی برای کنترل کردن عرق زیر بغل

تزریق بوتاکس زمانی انجام می شود که هیچ راه درمان دیگری برای عرق زیربغل وجود ندارد چراکه این درمان هم گران بوده و هم ممکن است دردناک باشد.