تبیه بدنی

تبیه بدنی با کودکان پیش فعال چه کنیم
دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۲۷

با کودکان پیش فعال چه کنیم

بیش‌فعالی و کم‌توجهی شایع‌ترین اختلال دوران کودکی تلقی می‌شود که معمولاً از سنین قبل از دبستان خود را نشان می‌دهد و ممکن است تا بزرگسالی ادامه یابد.