باروری در مردان

باروری در مردان تقویت باروری در مردان با مصرف گردو
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۵۱

تقویت باروری در مردان با مصرف گردو

گردو سرعت رشد تومورهای سرطانی پروستات را در موش های آزمایشگاهی کاهش می د هد.همچنین در افزایش و تقویت سلول های اسپرم موثر است.