کوچک کردن بینی با ارایش

کوچک کردن بینی با ارایش ترفندهای آرایشی برای کوچک کردن بینی
سه شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۱۱

ترفندهای آرایشی برای کوچک کردن بینی

قبل از استفاده از هرگونه لوازم آرایش پوست خود را با استفاده از شیر و لوسیون مناسب تمیز کنید و بعد با آب بشویید.