موهای زیر پوستی

موهای زیر پوستی با موهای زیر پوستی و آزار دهنده چه کنیم
یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴ ۱۹:۰۰

با موهای زیر پوستی و آزار دهنده چه کنیم

بعد از انجام فرایند اپیلاسیون ، خیلی از افراد دچار موهای زیرپوستی می‌شوند که منظره جالبی بر روی پوست نخواهد داشت.