خواص روغن نارگیل

خواص روغن نارگیل دیابت نوع 2 را با روغن نارگیل درمان کنید
چهارشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۰

دیابت نوع 2 را با روغن نارگیل درمان کنید

روغن نارگیل دارای چربی های اشباع است ولی برخلاف روغن های حیوانی دارای زنجیره اسید چرب متوسط است و مستقیماً به انرژی تبدیل می شود