مهارت های کشیدن خط چشم

مهارت های کشیدن خط چشم مهارت های کشیدن خط چشم
چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۵۵

مهارت های کشیدن خط چشم

اگر می خواهید خط چشم تان اثر ماندگارتری روی چشمان تان داشته باشد با یک مداد چشم اول زیر چشم تان را خط بکشید